hl llns - Th Sngls (3D Dlu dtn) (2016)

Allalbums | Rock / Classic Rock | : 258 | : 0 | 27 2016
hl llns - Th Sngls (3D Dlu dtn) (2016)
: hl llns
: UK
: Th Sngls
: Rock, lss Rk
: 2016
: mp3 | 320 Kbps
: 496.2 Mb

:

1. n Th r Tnght (2015 Rmstrd)
2. Mssd gn (2015 Rmstrd)
3. f Lvng M s s (2015 Rmstrd)
4. Thru Ths Wlls (2016 Rmstrd)
5. Yu nt Hurr Lv (2016 Rmstrd)
6. Dnt r nmr (2016 Rmstrd)
7. Dnt Lt Hm Stl Yur Hrt w (2016 Rmstrd)
8. Wh nt t Wt Tl Mrnng (2016 Rmstrd)
9. nnt Blv ts Tru (2016 Rmstrd)
10. gnst ll dds (Tk Lk t M Nw) [2016 Rmstrd]
11. s Lvr
12. Sussud (2016 Rmstrd)
13. n Mr Nght (2016 Rmstrd)
14. Dnt Ls M Numbr (2016 Rmstrd)
15. Tk M Hm (2016 Rmstrd)

D 2

1. Srt Lvs (Lv Thm Frm Wht Nghts) [2016 Rmstrd] hl llns nd Mrln Mrtn
2. Grv Knd f Lv (2016 Rmstrd)
3. Tw Hrts (2016 Rmstrd)
4. nthr D n rds (2016 Rmstrd)
5. Wsh t Wuld Rn Dwn (2016 Rmstrd)
6. Smthng Hnd n Th W T Hvn (2016 Rmstrd)
7. Thts Just th W t s (2016 Rmstrd)
8. Hng n Lng nugh (2016 Rmstrd)
9. D Yu Rmmbr? (2016 Rmstrd)
10. Wh Sd Wuld (2016 Rmstrd)
11. Bth Sds f Th Str (2015 Rmstrd)
12. vrd (2015 Rmstrd)
13. W Wt nd W Wndr (2015 Rmstrd)
14. Dn nt Th Lght (2016 Rmstrd)
15. ts n Yur s (2016 Rmstrd)

D 3

1. N Mttr Wh (2016 Rmstrd)
2. Wr M Ht (2016 Rmstrd)
3. Th Sm Mn (2016 Rmstrd)
4. Tru lrs (2016 Rmstrd)
5. Yull B n M Hrt
6. Strngrs Lk M
7. Sn f Mn
8. Tw Wrlds
9. nt St Lvng Yu (2016 Rmstrd)
10. Th Lst Yu n D (2016 Rmstrd)
11. Wk U ll (2016 Rmstrd)
12. Lk Thrugh M s Brthr Br
13. N W ut (Thm frm Brthr Br) Brthr Br
14. (Lv s Lk ) Htwv (2016 Rmstrd)
15. Gng Bk (2016 Rmstrd)

"hl llns - Th Sngls (3D Dlu dtn) (2016)", , .
(: 3)
, , . , . , , . .

, , .